1903x766_2.jpg

ينهي مكتب اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ وإﻧﻌﺎش اﻟﺷﻐل أﻧﮫ ﺳﯾﺗم ﺻرف اﻟﺷطر الثالث ﻣن اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ابتداء من يوم الثلاثاء 09 يونيو، ﺑرﺳم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ 2020/2019، ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗدرﺑﯾن الحاصلين على شهادة البكالوريا واﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺑﻣﺳﺗوﯾﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص.

ستفيد هذه العملية 36.209 متدربا يواصلون تكوينهم بمستويي اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص في مختلف مؤسسات التكوين المهني بميزانية قدرها 56.38 مليون درهم.